Dự toán chi phí cho Xe Land Prado
Giá xe Land Prado : 2.340.000.000 đ
Lệ phí trước bạ : 233.100.000 đ
Phí đăng kiểm : 340.000 đ
Phí bảo trì đường bộ : 1.560.000 đ
Bảo hiểm dân sự : 944.000 đ
Bảo hiểm 2 chiều : 36.131.000 đ
Phí biển số : 1.000.000 đ
Tổng cộng : 2.613.075.000 đ