♥ Hôm nay, tiếc rẻ không đặt Cọc Mua Xe vì sợ thuế giảm, sang tháng thấy xe bán ào ào, giá tăng,thuế tăng, Chính sách bán hàng không còn khuyến mãi, quyết định mua xe.... thế là oan uổng mất quyền lợi, nhịn đi nắng đi mưa cả một thời gian....

HotLine